Beste leden van de K.P.V Zenderen,

Helaas zijn we genoodzaakt om onze activiteiten tot Oktober 2020 af te zeggen vanwege het Coronavirus.

Op het moment dat we de activiteiten weer kunnen hervatten, horen jullie dat zo spoedig mogelijk. Dit doen we dan via telefoon, de VOX en natuurlijk onze website.

Ondertussen hopen wij jullie t.z.t., in goede gezondheid, weer te ontmoeten!

Bestuur K.P.V. Zenderen.